Centrum asistované reprodukce: „Život začíná u nás...“

Metody léčby neplodnosti

VAŠE ŠTĚSTÍ PRO NÁS ZNAMENÁ HODNĚ. LÉČÍME NEPLODNOST TĚMI NEJMODERNĚJŠÍMI METODAMI.

PŘED LÉČBOU NEPLODNOSTI PROVÁDÍME DŮKLADNÉ VYŠETŘENÍ

Aby mohla být léčba neplodnosti optimální, je potřeba znát její příčinu. V současnosti je k dispozici několik metod, které se zaměřují na vyšetření jednotlivých faktorů neplodnosti jak u muže, tak u ženy. V některých případech nám postačí metody jednoduché, jindy je třeba použít metody podrobnější a složitější.

Vyšetřovací metody ženy

vyšetření na ivf klinice

Gynekologické palpační vyšetření

Vyšetření dělohy (velikost, uložení, pohyblivost, bolestivost) a vaječníků pohmatem.

Transvaginální ultrazvuk dělohy a vaječníků

Popisuje tvar a velikost dělohy, výšku a kvalitu děložní sliznice, sleduje růst foliklů na vaječnících v různých fázích cyklu, přítomnost cyst a patologických útvarů v malé pánvi.

Vyšetření hladiny hormonů - krevní testy

Toto vyšetření podává informace o stavu vaječníků a jejich schopnosti tvořit zralá vajíčka. Odběr krve se provádí 2.-3. den menstruačního cyklu.

Vyšetření dělohy a vejcovodů – hysterosalpingografie

Toto vyšetření zjišťuje průchodnost či neprůchodnost vejcovodů  a zobrazuje tvar dutiny děložní. Je možno provádět moderně pod ultrazvukovou kontrolou (sono HSG) nebo pod kontrolou rentgenem (RTG HSG).

Chirurgické vyšetřovací metody – laparoskopie, hysteroskopie

Tato vyšetření zahrnují  přímý pohled do dutiny děložní -  a pohled do dutiny břišní na dělohu, vaječníky a vejcovody.

Genetické vyšetření ženské neplodnosti

Vyšetření krve na výskyt genetických odchylek - počtu a abnormalit chromozómů (u opakovaných potratů, neúspěšných IVF cyklech, zástavy vývoje embryí)

Imunologické vyšetření neplodnosti

Vyšetřují se protilátky proti spermiím, proti trofoblastu (placentě) a proti obalu embrya (zona pellucida). Moderní laboratoře stanoví i problémy v buněčné imunitě a navrhnou následnou léčbu. Nepatří mezi základní vyšetření.

Vyšetřovací metody muže

vyšetření na ivf klinice

K základnímu vyšetření muže patří především vyšetření spermiogramu.

Co je spermiogram?

Spermiogram je laboratorní vyšetření kvality spermií. Hodnotí se objem ejakulátu, počet spermií, jejich pohyblivost a morfologie (tvar hlaviček, krčků a bičíků). Vzorek spermatu se obvykle získává masturbací.

Jaké jsou průměrné hodnoty spermiogramu?

Pokud má být hodnocení spermiogramu reprezentativní, mělo by být provedeno po 2–3 dnech pohlavní abstinence.

Jaký je postup při špatných výsledcích spermiogramu?

Pokud analýza spermatu ukáže nějakou abnormalitu, je vhodné vyšetření opakovat s odstupem dvou až tří měsíců a teprve při opakování abnormálních hodnot se doporučuje navštívit urologa nebo androloga (specialistu na mužskou neplodnost). Toto doporučení vychází z délky spermatogeneze – vývoje spermií, která trvá cca 75 dní. Důležité je si uvědomit, že spermiogram nelze uzavřít z jednoho jediného výsledku. Spermatogeneze je dynamický a proměnlivý proces, který je ovlivňován celou řadou faktorů (akutní onemocnění, změny v životním stylu, změny prostředí atd.). Pokud chcete mít reálný obraz o Vaší spermatogenezi, doporučujeme nechat si provést toto vyšetření třikrát po sobě, vždy s odstupem dvou až tří měsíců.

Jaké jsou zásady před odběrem na klinice?

 • Před odběrem se vymočte.
 • Umyjte si ruce a pohlavní orgán včetně předkožky mýdlem a poté se dobře opláchněte čistou vodou.
 • K osušení použijte jednorázové papírové ručníky.
 • Sterilní kádinku otevřete těsně před odběrem.
 • Před odběrem zkontrolujte Vaše jméno a příjmení na sterilní kádince!
 • Odběr proveďte masturbací do sterilní kádinky.
 • Po odběru kádinku pečlivě uzavřete, vložte do okénka s formulářem v odběrové místnosti a stiskněte zvonek.
 • V rámci léčby IVF a při kryokonzervaci spermatu se prosím posaďte na recepci, bude Vám odebrána krev na infekce (HIV, žloutenka typu B, C, syfilis).
 • Na naší klinice je možné, aby Vaše partnerka byla přítomna při odběru, vzorek však nesmí být kontaminován slinami.

Jaké jsou zásady před odběrem mimo kliniku?

Odběr je možné učinit také mimo kliniku, v takovém případě je však nutné dopravit k nám vzorek do 60 minut, a to osobně. Při přepravě je důležité, aby se zachovala tělesná teplota vzorku.

 • Před odběrem se vymočte.
 • Umyjte si ruce a pohlavní orgán včetně předkožky mýdlem a poté se dobře opláchněte čistou vodou.
 • K osušení použijte čistý ručník.
 • Sterilní kádinku otevřete těsně před odběrem.
 • Odběr proveďte masturbací do sterilní kádinky a po odběru ji řádně uzavřete.
 • Vzorek spermatu udržujte při tělesné teplotě až do příchodu na kliniku. Doporučujeme umístit kádinku pod oděv do přímého kontaktu s tělesným povrchem.
 • Vzorek dopravte na kliniku osobně nejpozději 60 minut po odběru.
 • Vzorek předejte osobně andrologické laborantce. Svým podpisem potvrdíte, že se jedná o Váš biologický materiál.
 • Před výkonem IVF a kryokonzervací ejakulátu Vám bude odebrána krev na vyšetření infekcí (HIV, žloutenka typu B, C, syphilis).

METODY LÉČBY NEPLODNOSTI

IUI - INTRAUTERINNÍ INSEMINACE
NITRODĚLOŽNÍ OPLOZENÍ

Komu je metoda určena?

IUI je určena párům, u kterých je snaha otěhotnět  neúspěšná i přes průkaz ovulace u ženy a dobře naplánovaný pohlavní styk. Příčinou neúspěchu bývá mírná porucha kvality spermatu, kterou lze právě provedením IUI překonat. Další příčinou může být imunologický faktor neplodnosti.

Přínos metody

Úspěšnost metody IUI je od 5 do 15 % na cyklus (v závislosti na věku ženy). Nejčastěji se provádí 3 cykly IUI  a pokud nedojde k otěhotnění, doporučujeme in vitro fertilizaci (IVF).

Rizika

Mezi možná rizika patří  výskyt vícečetné gravidity v přímé souvislosti s počtem rostoucích folikulů.

ZAJÍMÁ MĚ POSTUP LÉČBY IUI

Postup IUI:

 1. Provedení IUI předchází nejčastěji stimulace vaječníků Clomiphen citrátem v dávce 1-2 tablety denně od 3. do 7. dne cyklu nebo je možné provést i v přirozeném cyklu, bez stimulace.
 2. Monitorování léčby se provádí měřením velikosti folikulů a výšky děložní sliznice. Cílem stimulace před  IUI je obvykle dozrání 1 až 2 folikulů. Jakmile folikuly dosáhnou požadované velikosti, aplikujeme injekci, která způsobí dozrání vajíčka a plánujeme  provedení IUI.
 3. Když folikuly dosáhnou požadované velikosti, aplikujeme injekci Pregnylu (5 000 IU) podkožně a plánujeme  provedení IUI.
 4. V určený den partner ráno poskytne sperma (pokud možno po 2-3 denní pohlavní abstinenci), které se připraví k inseminaci. Příprava spermií v laboratoři trvá asi 2-3 hodiny. Následně lékař  pomocí jemného katetru zavede připravené spermie přes hrdlo do dělohy.
 5. Těhotenský test doporučujeme provést 14 dní po zákroku.

Po zákroku se můžete věnovat běžným činnostem bez omezení.

IVF - IN VITRO FERTILIZACE
OPLOZENÍ VAJÍČKA MIMO TĚLO ŽENY

Komu je léčba metodou IVF určena?

 • Ženám se zjištěnou neprůchodností vejcovodů
 • Ženám s diagnostikovanou endometriózou
 • Ženám, které nereagují na léčbu pomocí Clomiphen citrátu
 • Párům se závažným mužským faktorem sterility
 • Párům s imunologickým faktorem neplodnosti
 • Párům, které se několik let snaží otěhotnět a není nalezena příčina neplodnosti (nevysvětlitelná sterilita)

Jak se léčba metodou IVF provádí?

Celý proces mimotělního oplodnění (IVF) začíná hormonální stimulací ženy, která způsobí, že u ní dozraje vyšší počet vajíček. Stimulace se provádí aplikací injekcí obsahující stimulační hormony FSH (folikulostimulační hormon) a LH (luteinizační hormon), ty si žena aplikuje nejčastěji sama.

Průběh stimulace je sledován lékařem v několikadenních intervalech pomocí ultrazvuku. Vajíčka jsou následně odebrána v celkové anestezii punkcí pod ultrazvukovou kontrolou. Ve stejný den, ve kterém probíhá odběr vajíček, partner pacientky odevzdá dávku spermií.

Získaná vajíčka jsou následně oplozena spermiemi a vzniklá embrya jsou dále uchovávána (kultivována) mimo tělo ženy. Po několika dnech kultivace se nejkvalitnější embryo přenáší do dělohy - embryotransfer. Zbylá kvalitní embrya lze zmrazit a uchovat pro pozdější použití.

ALTERNATIVY KE KLASICKÉ MĚTODĚ IVF

NATIVNÍ - PŘIROZENÝ CYKLUS IVF
IVF BEZ HORMONÁLNÍ STIMULACE

Jedná se o přirozený cyklus bez hormonální stimulace, kdy cílem je zisk jednoho spontánně vzniklého vajíčka.

MINIMÁLNÍ STIMULACE

Minimální stimulace vaječníků s využitím velmi nízkých stimulačních dávek se provádí za účelem získání nižšího počtu vajíček. Průběh stimulace je pro ženu šetrný a je dobře snášen. Ke stimulaci se využívá tablet Clomiphen citrátu nebo velmi nízkých dávek injekčních preparátů, které jsou známé z klasických IVF cyklů.

V praxi je nejčastěji minimální stimulace využívána v těchto případech:

 1. předchozí stimulace byla komplikovaná ovariálním hyperstimulačním syndromem
 2. žena má obavu z hormonální stimulace vyššími dávkami
 3. u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCO syndrom)
 4. u opakovaného selhání léčby neplodnosti metodou klasického IVF
 5. nutnosti minimalizace nákladů na léčbu

KRYOEMBRYOTRANSFER

Pro přípravu k přenosu embryí lze využít dvou postupů:

 1. Přenos rozmražených embryí v přirozeném cyklu ženy
  V tomto protokolu je nutno sledovat přirozený cyklus ženy k naplánování kryoembryotransferu. Používá se u žen s pravidelným cyklem a ovulací a výhodou je téměř nulové užívání hormonálních preparátů.
 2. Přenos rozmražených embryí  po hormonální přípravě dělohy
  Při přípravě je nutno užívat syntetické hormony (estrogeny) dle lékařem přesně stanoveného rozpisu. Cílem je připravit optimální sliznici v děloze tak, aby byla schopna přijmout zavedené embryo. Kvalita sliznice se kontroluje ultrazvukem okolo 12. -14. dne užívání léků a po přidání progesteronu  je transfer naplánován na přesný den.  Tento protokol se využívá u žen s nepravidelným cyklem, nebo s nízkou děložní sliznicí.

Oba protokoly mají srovnatelnou úspěšnost a o tom, který je pro danou pacientku vhodnější rozhoduje lékař. Jakmile je sliznice dobře připravena a kryoembryotransfer naplánován, embryologové v laboratoři rozmrazí embryo asi 2-3 hodiny před plánovaným transferem. Následný transfer probíhá úplně stejně jako transfer čerstvých embryí.

CÍLEM ASISTOVANÉ REPRODUKCE JE POROD ZDRAVÉHO DÍTĚTE.
K samotnému oplození vajíčka vybíráme tu nejvhodnější metodu podle počtu, pohybu a morfologie spermií.

Klasická inseminace

Je-li spermiogram v pořádku a přesto se páru nedaří spontánně otěhotnět, bývá lékařem doporučeno oplodnění klasickou metodou, kdy se přidají upravené spermie přímo k vajíčkům, které mají za úkol oplodit.

ICSI (Intracytoplazmatická injekce spermie)

Pokud jsou hodnoty spermiogramu sníženy (počet, pohyblivost nebo morfologie) je vhodné použít pro oplození metodu ICSI, při které je embryologem vpravena vybraná jedna spermie přímo do vajíčka.

PICSI

U této metody se vybírá spermie nejenom z pohledu morfologie a životnosti, ale na základě jejích adekvátních funkčních vlastností jako je nezralost spermie či chromozomální anomálie. Tato metoda je doporučována v případě opakujících se předchozích selhání při IVF / ICSI (a to selhání jak samotného oplození, tak i následného vývoje embryí), nebo pokud pacientka má v anamnéze opakované potraty.

TESE/MESA

Nejsou-li v ejakulátu nalezeny spermie (azoospermie), je možné pokusit se o získání spermií chirurgickým odběrem. Spermie lze získat pomocí techniky MESA (micro epididymal sperm aspiration) mikrochirurgickým odsátím spermií z nadvarlete nebo pomocí techniky TESE (testicular sperm extraction), při které je chirurgicky odebrán malý kousek tkáně z varlete. Materiál je následně zpracován a v případě, že se spermií získají, lze tyto použít pro ICSI.

vyšetření ejakulátu
oplození vajíčka

KE ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI POUŽÍVÁME I TYTO METODY

Asistovaný
hatching

Jde o mikromanipulační metodu, při které je narušen obal embrya, což zjednoduší jeho uhnízdění v děloze. AH se provádí 3. den kultivace, u těch pacientek, jejichž embrya mají silnou zonu pellucidu (obal vajíčka).

Prodloužená
kultivace

Díky kultivačním médiím můžeme embrya kultivovat mimo tělo pacientky 3-6 dnů po odběru vajíček. Díky této prodloužené kultivaci dokážeme vybrat embrya s nejvyšší kvalitou pro samotný embryotransfer a kryokonzervace.

PGD/PGS

Preimplantační genetické vyšetření embryí (PGD/PGS screening). Pro toto vyšetření je potřeba odebrat několik buněk z pětidenního embrya. Pro PGD využíváme metody: FISH, aCGH a PCR, NGS a karyomaping.

Vitrifikace embryí

V případě, že se v jednom cyklu získá větší množství embryí v nejvyšší kvalitě, můžeme tyto embrya dlouhodobě zamrazit pomocí vitrifikace.  Tato metoda má vysoké procento úspěchu, kdy po rozmražení mají embrya zachovanou stejnou kvalitu a tedy i stejnou úspěšnost k otěhotnění jako v původním cyklu.