Centrum asistované reprodukce: „Život začíná u nás“

Tým kliniky

ŠPIČKOVÝ TÝM JE HLAVNÍM DŮVODEM, PROČ NÁS KLIENTI VYHLEDÁVAJÍ
MUDr.<br>Olga<br>Koutná

MUDr. Olga Koutná

Telefon:+420588884180
E-mail:olga.koutna@ivfclinic.cz
Životopis:

Odborné vzdělání a kvalifikace

  • 2008 zařazení do specializační průpravy v oboru reprodukční medicína
  • 1999 specializace I. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
  • 1996 promoce na LF UP Olomouc obor všeobecné lékařství

Zaměstnání dřívější a současné

  • 2018 IVF Clinic a.s.
  • 2002-2018 Fertimed Olomouc
  • 1997-2001 gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Bohumín

Členství v odborných společnostech

  • ČGPS sekce asistované reprodukce
  • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
  • Česká lékařská komora